close× Call Us (02) 515-1244-50

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Datalogic GD4130 Scanner Barcode

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Datalogic GD4130 Barcode Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ดประสิทธิภาพการทำงานสูงอ่านบาร์โค้ดแบบ 1D ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลสูง 325 ครั้ง/วินาที  แข็งแรงทนทานด้วย IP52 ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) 16kv ขนาดเล็กกระทัดรัด เชื่อมต่อแบบ USB, RS232, Keyboard Wedge ได้ในเครื่องเดียวเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Datalogic GBT4400

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Datalogic GBT4400  Barcode Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ดประสิทธิภาพการทำงานสูง อ่านบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ 1D และ 2D ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลสูง 0.077 mm / 3 mils  สามารถทดสอบการตกบนพื้นคอนกรีตได้สูงถึง 1.8 เมตร มีระดับการป้องกัน IP42 เหมาะสมกับการใช้งานทุกอุสาหกรรม สามารถเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เชื่อมต่อกับพีซีด้วย USB และรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cino F460

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell Voyager 1400g Barcode Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ  Linear Imaging  อ่านบาร์โค้ด แบบ 1D สามารถสแกนบาร์โค้ดได้เร็วถึง 250 ครั้ง/นาที แข็งแรงทนทาน ขนาดเล็กกระทัดรัด เชื่อมต่อแบบ USB,keyboard wedge,RS232 ได้ในเครื่องเดียว เหมาะสำหรับทุกอุสาหกรรม

เครื่องอ่านบาร์โค้ดรุ่น Zebra DS3608-HD USB

เครื่องอ่านบาร์โค้ด  Zebra DS3608-HD Scanner Barcode  แบบ USB เครื่องอ่านบาร์โค้ดประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ 1D และ 2D ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลสูง 5000 impatti da 1 เมตร ด้วยมาตรฐานระดับการป้องกัน IP65 ขนาดเล็กกระทัดรัด เชื่อมต่อแบบ USB, RS232, Keyboard Wedge ได้ในเครื่องเดียวเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Zebra DS3678-HD Bluetooth

เครื่องอ่านบาร์โค้ด  Zebra DS3678-HD Scanner Barcode  แบบ Bluetooth (Zebra DS3678 (USB)) เครื่องอ่านบาร์โค้ดประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ 1D และ 2D ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลสูง 5000 impatti da 1 เมตร ด้วยมาตรฐานระดับการป้องกัน IP65 ขนาดเล็กกระทัดรัด เชื่อมต่อแบบ Bluetooth, USB, RS232, Keyboard Wedge ได้ในเครื่องเดียวเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม

Displaying 1 to 1 (of 5 Records)
ปิด