close× Call Us (02) 515-1244-50

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Datalogic GBT4400

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Datalogic GBT4400  Barcode Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ดประสิทธิภาพการทำงานสูง อ่านบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ 1D และ 2D ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลสูง 0.077 mm / 3 mils  สามารถทดสอบการตกบนพื้นคอนกรีตได้สูงถึง 1.8 เมตร มีระดับการป้องกัน IP42 เหมาะสมกับการใช้งานทุกอุสาหกรรม สามารถเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เชื่อมต่อกับพีซีด้วย USB และรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ

Displaying 1 to 1 (of 1 Records)
ปิด