close× Call Us (02) 515-1244-50

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cognex DataMan 50L Series

Cognex DataMan 50L Series Fixed Mount Scanners เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดกับที่ เหมาะสำหรับงานอุสาหกรรมการผลิต การตรวจนับสินค้าที่ผ่านสายพาน หรือมีการลำเรียง ประสิทธิภาพการทำงานสูง ทนทานใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง  ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลสูงถึง 45ครั้ง/วินาที อ่านบาร์โค้ดได้แบบ 1D  การเชื่อมต่อแบบ USB and RS-232

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cognex DataMan 50QL Series Scanners

Cognex DataMan 50QL Series Fixed Mount Scanners เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดกับที่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้หมุนรอบทิศทาง (Omnidirectional 1-D barcode reading) เหมาะสำหรับงานอุสาหกรรมการผลิต การตรวจนับสินค้าที่ผ่านสายพาน หรือมีการลำเรียง ประสิทธิภาพการทำงานสูง ทนทานใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง  ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลสูงถึง 45ครั้ง/วินาที อ่านบาร์โค้ดได้แบบ 1D  การเชื่อมต่อแบบ USB and RS-232

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cognex DataMan 50S Series Scanner

Cognex DataMan 50S Series Fixed Mount Scanners เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดกับที่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้หมุนรอบทิศทาง (Omnidirectional 1-D, 2-D barcode reading) เหมาะสำหรับงานอุสาหกรรมการผลิต การตรวจนับสินค้าที่ผ่านสายพาน หรือมีการลำเรียง ประสิทธิภาพการทำงานสูง ทนทานใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง  ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลสูงถึง 45ครั้ง/วินาที อ่านบาร์โค้ดได้แบบ 1D และ 2D  การเชื่อมต่อแบบ USB and RS-232

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cognex DataMan 60L Series Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cognex DataMan 60L Series Scanner แสกนบาร์โค้ดโรงงาน เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดกับที่ เหมาะสำหรับงานอุสาหกรรมการผลิต การตรวจนับสินค้าที่ผ่านสายพาน หรือมีการลำเรียง ประสิทธิภาพการทำงานสูง ทนทานใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง  ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลสูงถึง 45ครั้ง/วินาที อ่านบาร์โค้ดได้แบบ 1D การเชื่อมต่อแบบ USB and RS-232

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cognex DataMan 60QL Series Scanners

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cognex DataMan 60QL Series Fixed Mount Scanners เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดกับที่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้หมุนรอบทิศทาง (Omnidirectional 1-D barcode reading) เหมาะสำหรับงานอุสาหกรรมการผลิต การตรวจนับสินค้าที่ผ่านสายพาน หรือมีการลำเรียง ประสิทธิภาพการทำงานสูง ทนทานใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง  ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลสูงถึง 45ครั้ง/วินาที อ่านบาร์โค้ดได้แบบ 1D  การเชื่อมต่อแบบ USB and RS-232

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cognex DataMan 60S Series Scanners

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cognex DataMan 60S Series Fixed Mount Scanners เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดกับที่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้หมุนรอบทิศทาง (Omnidirectional 1-D and 2D barcode reading) เหมาะสำหรับงานอุสาหกรรมการผลิต การตรวจนับสินค้าที่ผ่านสายพาน หรือมีการลำเรียง ประสิทธิภาพการทำงานสูง ทนทานใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง  ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูลสูงถึง 45ครั้ง/วินาที อ่านบาร์โค้ดได้แบบ 1D และ 2D การเชื่อมต่อแบบ USB and RS-232

Displaying 1 to 1 (of 6 Records)
ปิด