close× Call Us (02) 515-1244-50

เครื่องพิมพ์บัตร Zebra ZXP Series 3 Card Printer

เครื่องพิมพ์บัตร Zebra’s ZXP Series 3 Card Printer ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบบัตรเกี่ยวกับการเงินความปลอดภัยสูง ใช้งานง่าย หมึกประหยัดช่วยให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณในการผลิตได้ ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเครื่องพิมพ์มีความเชื่อถือได้ และสมรรถนะการพิมพ์บัตรปริมาณสูง สามารถพิมพ์ได้ทั้งงานสี และงานขาว-ดำ สามารถพิมพ์ได้ 195  บัตรต่อชั่วโมงพิมพ์สีด้านเดียว คมชัดทุกเฉดสี พิมพ์ได้ 2 หน้า(ด้านหน้า/หลัง กลับด้านให้อัตโนมัติ) ไม่ว่าจะ บัตรพีวีซี บัตพลาสติก ความละเอียดสูงถึง 300 dpi (11.8 จุด / มม.) มีตัวเลือกในการเพิ่มความสามารถ สำหรับใช้งานในระบบเครือข่าย และการเข้ารหัสบัตร ทำให้ Zebra’s ZXP Series 3 Card Printer มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและตรงกับความต้องการของคุณ Zebra’s ZXP Series 3 Card Printer มีราคาประหยัดและใช้งานง่าย เป็นผู้นำในวงการเครื่องพิมพ์บัตรสมรรถนะสูงต้นทุนต่ำ

เครื่องพิมพ์บัตร ESPRESSO II XH Card Printer

เครื่องพิมพ์ ESPRESSO II XH เป็นเครื่องพิมพ์บัตรตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัดและทรงประสทธิภาพ เป็นสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบงานวิศวกรรมแบบอิตาลี และสะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือแบบเยอรมัน ที่มาพร้อมกับสมรรถนะการทำงานที่คงเส้นคงวา เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์นี้มีควํามเร็วในการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมและคุณภาพการพิมพ์ที่หาคู่แข่งเทียบได้ยาก ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งและทนทําน ทำให้ ESPRESSO II XH มีรูปลักษณ์ที่สวยงํามและทำงานได้ดีในสำนักงํานรวมถึงธุรกิจกํารผลิตบัตรต่างๆ ได้

เครื่องพิมพ์บัตร Zebra ZXP Series 1 Card Printer

เครื่องพิมพ์บัตร Zebra ZXP Series 1 Card Printer เครื่องพิมพ์บัตรคุณภาพประหยัดหมึกประหยัดช่วยให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณในการผลิตได้ ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสมรรถนะการพิมพ์บัตรปริมาณสูง สามารถพิมพ์ได้ทั้งงานสี และงานขาว-ดำ สามารถพิมพ์ได้ 1,000 บัตรต่อชั่วโมงพิมพ์สีด้านเดียว คมชัดทุกเฉดสีพิมพ์ได้ 2 หน้า(ด้านหน้า/หลัง กลับด้านให้อัตโนมัติ) ไม่ว่าจะบัตรพีวีซีบัตรพลาสติกความละเอียดสูงถึง 300 dpi ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอ LCD เทคโนโลยีการพิมพ์ผ่านฟิล์ม (retransfer) ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ลงบนบัตรได้ทุกชนิด เช่น พีวีซ เอบีเอส พีอีที วัสดุผสม หรือแม้กระทั่งโพลีคาร์บอเนต เครื่องป้อนบัตรที่ล็อกได้ และระบบป้อนบัตรจากด้านหน้าพร้อมกับตลับหมึกพิมพ์ที่สามารถเปลี่ยนได้สำหรับริบบอนและฟิล์มถ่ายโอนหมึกพิมพ์ทำให้สามารถเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองได้อย่างง่ายและรวดเร็ว งานที่เหมาะสม : บัตรพนักงาน, บัตรสมาชิก, จอดรถ

เครื่องพิมพ์บัตร ESPRESSO XID8100 Card Printer

เครื่องพิมพ์บัตร XID8100 Card Printer เครื่องพิมพ์บัตรแบบพิมพ์ผ่านฟิล์มระดับล่าง เป็นเครื่องพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพิมพ์งานบัตรครบวงจร เทคโนโลยีการพิมพ์แบบผ่านฟิล์มทำให้พิมพ์แบบเกินขอบได้โดยไม่มีขีดจำกัด

เทคโนโลยีการพิมพ์ผ่านฟิล์ม (retransfer) ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ลงบนบัตรได้ทุกชนิด เช่น พีวีซ เอบีเอส พีอีที วัสดุผสม หรือแม้กระทั่งโพลีคาร์บอเนต เครื่องป้อนบัตรที่ล็อกได้ และระบบป้อนบัตรจากด้านหน้าพร้อมกับตลับหมึกพิมพ์ที่สามารถเปลี่ยนได้สำหรับริบบอนและฟิล์มถ่ายโอนหมึกพิมพ์ทำให้สามารถเปลี่ยนวัสดุสนเปลืองได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

เครื่องพิมพ์บัตร Zebra ZXP Series 9 Card Printer

เครื่องพิมพ์บัตร Zebra ZXP Series 9 Card Printers เครื่องพิมพ์บัตรคุณภาพสูงภาพเหมือนภาพถ่าย ใช้งานง่าย หมึกประหยัดช่วยให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณในการผลิตได้ ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเครื่องพิมพ์มีความเชื่อถือได้ และสมรรถนะการพิมพ์บัตรปริมาณสูง สามารถพิมพ์ได้ทั้งงานสี และงานขาว-ดำ สามารถพิมพ์ได้ 190  บัตรต่อชั่วโมงพิมพ์สีด้านเดียว คมชัดทุกเฉดสีพิมพ์ได้ 2 หน้า(ด้านหน้า/หลัง กลับด้านให้อัตโนมัติ) ไม่ว่าจะบัตรพีวีซีบัตรพลาสติกความละเอียดสูงถึง 304 dpi (12.0 จุด / มม.) ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอ LCD 21 ตัวอักษร มีราคาประหยัดและใช้งานง่าย เป็นผู้นำในวงการเครื่องพิมพ์บัตรสมรรถนะสูงต้นทุนต่ำ

งานที่เหมาะสม : บัตรพนักงาน, บัตรสมาชิก

เครื่องพิมพ์บัตร Zebra ZXP Series 7 Card Printer

เครื่องพิมพ์บัตร Zebra ZXP Series 7 Pro Card Printer เครื่องพิมพ์บัตรความเร็วสูงกลับด้านการพิมพ์ได้เอง หมึกประหยัดช่วยให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณในการผลิตได้ ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเครื่องพิมพ์มีความเชื่อถือได้ และสมรรถนะการพิมพ์บัตรปริมาณสูง สามารถพิมพ์ได้ทั้งงานสี และงานขาว-ดำ สามารถพิมพ์ได้  250 บัตรต่อชั่วโมงพิมพ์สีด้านเดียว คมชัดทุกเฉดสีพิมพ์ได้ 2 หน้า(ด้านหน้า/หลัง กลับด้านให้อัตโนมัติ) ไม่ว่าจะบัตรพีวีซีบัตรพลาสติกความละเอียดสูงถึง 300 dpi ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอ LCD เทคโนโลยีการพิมพ์ผ่านฟิล์ม (retransfer) ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ลงบนบัตรได้ทุกชนิด เช่น พีวีซ เอบีเอส พีอีที วัสดุผสม หรือแม้กระทั่งโพลีคาร์บอเนต เครื่องป้อนบัตรที่ล็อกได้ และระบบป้อนบัตรจากด้านหน้าพร้อมกับตลับหมึกพิมพ์ที่สามารถเปลี่ยนได้สำหรับริบบอนและฟิล์มถ่ายโอนหมึกพิมพ์ทำให้สามารถเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองได้อย่างง่ายและรวดเร็ว งานที่เหมาะสม : บัตรพนักงาน, บัตรสมาชิก, จอดรถ

 

คลิก เครื่องพิมพ์บัตร Zebra ZXP Series9 เพื่อเทียบสเปก

Displaying 1 to 1 (of 6 Records)
ปิด