close× Call Us (02) 515-1244-50

เครื่องพิมพ์บัตร ESPRESSO XID8100 Card Printer

เครื่องพิมพ์บัตร XID8100 Card Printer เครื่องพิมพ์บัตรแบบพิมพ์ผ่านฟิล์มระดับล่าง เป็นเครื่องพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพิมพ์งานบัตรครบวงจร เทคโนโลยีการพิมพ์แบบผ่านฟิล์มทำให้พิมพ์แบบเกินขอบได้โดยไม่มีขีดจำกัด

เทคโนโลยีการพิมพ์ผ่านฟิล์ม (retransfer) ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ลงบนบัตรได้ทุกชนิด เช่น พีวีซ เอบีเอส พีอีที วัสดุผสม หรือแม้กระทั่งโพลีคาร์บอเนต เครื่องป้อนบัตรที่ล็อกได้ และระบบป้อนบัตรจากด้านหน้าพร้อมกับตลับหมึกพิมพ์ที่สามารถเปลี่ยนได้สำหรับริบบอนและฟิล์มถ่ายโอนหมึกพิมพ์ทำให้สามารถเปลี่ยนวัสดุสนเปลืองได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

Displaying 1 to 1 (of 1 Records)
ปิด