close× Call Us (02) 515-1244-50

เครื่องพิมพ์บัตร ESPRESSO II XH Card Printer

เครื่องพิมพ์ ESPRESSO II XH เป็นเครื่องพิมพ์บัตรตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัดและทรงประสทธิภาพ เป็นสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบงานวิศวกรรมแบบอิตาลี และสะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือแบบเยอรมัน ที่มาพร้อมกับสมรรถนะการทำงานที่คงเส้นคงวา เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์นี้มีควํามเร็วในการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมและคุณภาพการพิมพ์ที่หาคู่แข่งเทียบได้ยาก ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งและทนทําน ทำให้ ESPRESSO II XH มีรูปลักษณ์ที่สวยงํามและทำงานได้ดีในสำนักงํานรวมถึงธุรกิจกํารผลิตบัตรต่างๆ ได้

เครื่องพิมพ์บัตร ESPRESSO XID8100 Card Printer

เครื่องพิมพ์บัตร XID8100 Card Printer เครื่องพิมพ์บัตรแบบพิมพ์ผ่านฟิล์มระดับล่าง เป็นเครื่องพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพิมพ์งานบัตรครบวงจร เทคโนโลยีการพิมพ์แบบผ่านฟิล์มทำให้พิมพ์แบบเกินขอบได้โดยไม่มีขีดจำกัด

เทคโนโลยีการพิมพ์ผ่านฟิล์ม (retransfer) ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ลงบนบัตรได้ทุกชนิด เช่น พีวีซ เอบีเอส พีอีที วัสดุผสม หรือแม้กระทั่งโพลีคาร์บอเนต เครื่องป้อนบัตรที่ล็อกได้ และระบบป้อนบัตรจากด้านหน้าพร้อมกับตลับหมึกพิมพ์ที่สามารถเปลี่ยนได้สำหรับริบบอนและฟิล์มถ่ายโอนหมึกพิมพ์ทำให้สามารถเปลี่ยนวัสดุสนเปลืองได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

Displaying 1 to 1 (of 2 Records)
ปิด