close× Call Us (02) 515-1244-50
เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra
เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra (Mobile Computer)

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra (Mobile Computer)

บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ดยี่ห้อ Zebra Barcode Solutions แบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแบรนด์อุปกรณ์บาร์โค้ดที่มีความเหมาะสมทางด้านธุรกิจในทุกสายงานทั้งด้านการผลิตขนส่ง ด้านโลจิสติกส์ ได้รับการยอมรับในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานที่สามารถเชื่อถือได้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Zebra Printer Barcode) มีประสิทธิภาพสูงคงทนทุกรุ่นและทุกสถานที่การใช้งานปริ้นบาร์โค้ด มีโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ดแถมมาเพื่อให้การออกแบบฉลากบาร์โค้ดสินค้าใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ยังมีสินค้าจากทางแบรนด์ Zebra Barcode Solutions อาทิเช่นเครื่องสแกนบาร์โค้ด (Scanner Barcode), Mobile Computer, Handheld Computer, ระบบอัจฉริยะ RFID เรายังมีบริการรัออกแบบระบบบาร์โค้ดอีกมากมายครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นรับซ่อมเครื่องปริ้นบาร์โค้ด (Printer Barcode) รับซ่อมเครื่องสแกนบาร์โค้ด (Scanner Barcode) สนใจระบบบาร์โค้ดเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดหรืออุปกรณ์บาร์โค้ด ติดต่อสอบถามทางเราได้เลยค่ะ

สินค้าแนะนำ

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra MC3300 Series Mobile Computer

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra MC3300 Series Mobile Computer เครื่องยิงบาร์โค้ดราคา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra MC9190-Z HANDHELD RFID READER

เครื่องยิงบาร์โค้ดมือถือ Zebra MC9190-Z เครื่องยิงบาร์โค้ดไร้สายZEBRA

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra MC9200 Handheld Computer

เครื่องยิงบาร์โค้ดมือถือ Zebra MC9200 Handheld Computer สแกนเนอร์บาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra PS20 Personal Shopper

เครื่องยิงบาร์โค้ดมือถือ Zebra PS20 Handheld Computer สแกนเนอร์บาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra TC25 Rugged Smartphone

เครื่องยิงบาร์โค้ดมือถือ Zebra TC25 Handheld Computer สแกนเนอร์บาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Zebra TC51-HC Touch Computer

เครื่องยิงบาร์โค้ดมือถือ Zebra TC51-HC Touch Computer สแกนเนอร์บาร์โค้ด

Displaying 1 to 1 (of 15 Records)