close× Call Us (02) 515-1244-50
เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec
เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec (Mobile Computer)

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec (Mobile Computer)

บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบบาร์โค้ดแบร์น Intermec  Intermecเป็นแบร์นชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในเรื่องความเชื่อถือได้ในระดับสูง และประสิทธิภาพที่วางใจได้ในทุกสายการผลิต ผลิตและจำหน่ายระบบบาร์โค้ดครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Printer Barcode), เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Scanner Bar Code), เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ (Mobilecomputer Scanner) เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Printer Barcode) ไม่ว่าจะเป็นแบบใช้ความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบถ่ายโอนความร้อนและป้ายอัจฉริยะ RFID  ทุกเครื่องประสิทธิ์ภาพการทำงานสูงคงทนทุกสภาพการใช้งาน เราในฐานะตัวแทนจำหน่ายเรามีบริการโซลูชันบาร์โค้ดที่ครบวงจรของแบร์น Intermec ครอบคลุมสำหรับธุรกิจต่างๆ โดยการรวม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการบำรุงรักษาเข้าด้วยกัน สนใจระบบบาร์โค้ดโทรปรึกษาเราซิค่ะ

สินค้าแนะนำ

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK31

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK31 เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK31ex

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK31ex เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK32 Handheld Computers

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK32 เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK61 Handheld Barcode Scanner

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK61 เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK61ex Handheld Barcode Scanner

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK61ex เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK70 Handheld Barcode Scanner

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK70 เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK71 Handheld Barcode Scanner

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CK71 เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

Intermec CN3B 128 MB CN3 Handheld Barcode Scanner

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN3 เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN3e Handheld Barcode Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN3e เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN4 Handheld Barcode Scanner

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN4 เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN4e Handheld Barcode Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN4e เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN50 Handheld Barcode Scanner

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN50 เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN70 Handheld Barcode Scanner

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN70 เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN70e Handheld Barcode Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Intermec CN70e เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด พกพา

Displaying 1 to 2 (of 16 Records)