close× Call Us (02) 515-1244-50
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา SATO
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา SATO (Mobile Slip Printer)

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา SATO (Mobile Slip Printer)

บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและเป็น ตัวแทนจำหน่ายระบบบาร์โค้ดแบร์น SATO (ซาโต้ ) SATO เป็นแบร์นที่ยอมรับในเรื่องความเชื่อถือได้ในระดับสูง และประสิทธิภาพที่วางใจได้ในทุกสายการผลิต สายการผลิตที่ครอบคลุมของเราประกอบด้วย เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบใช้ความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบถ่ายโอนความร้อน เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและป้ายอัจฉริยะ RFID  ระบบเก็บรวบรวมข้อมูล (DCS) บริการวางระบบแบบครบวงจร เครื่องพิมพ์ OEM เครื่องพิมพ์ที่สั่งงานผ่านเว็บขนาดกว้าง 10.5”อุปกรณ์เสริมของ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก และผ้าหมึกแบบส่งผ่านความร้อนสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เรามีบริการโซลูชันบาร์โค้ดที่ครบวงจร ครอบคลุมสำหรับธุรกิจต่างๆ โดยการรวม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการบำรุงรักษาเข้าด้วยกัน สนใจระบบบาร์โค้ดโทรปรึกษาเราซิค่ะ

Displaying 1 to 0 (of 0 Records)