close× Call Us (02) 515-1244-50
ลิ้นชักเก็บเงิน Posiflex
ลิ้นชักเก็บเงิน Posiflex (Cash Drawer)

ลิ้นชักเก็บเงิน Posiflex (Cash Drawer)

บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Posiflex เช่น เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) หน้าจอแสดงผลลูกค้า (Customer Display) Posiflex และ ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) เป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและหน้าจอแสดงผลลูกค้าเป็นที่ยอมรับในเรื่องความเชื่อถือได้ในระดับสูงของผู้ใช้งาน และประสิทธิภาพที่วางใจได้ในทุกสายการผลิต เครื่องพิมพ์ใบเสร็จและหน้าจอแสดงผลลูกค้าของ Posiflex และ ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) ทุกเครื่องประสิทธิภาพการทำงานสูงคงทนทุกสภาพการใช้งาน เราในฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายมีบริการโซลูชันเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) หน้าจอแสดงผลลูกค้า (Customer Display) และ ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) ที่ครบวงจร ครอบคลุมสำหรับธุรกิจต่างๆ โดยการรวม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการบำรุงรักษาเข้าด้วยกัน สนใจระบบบาร์โค้ดโทรปรึกษาเราซิค่ะ

ลิ้นชักเก็บเงิน Posiflex CR3100 Series; RJ11

ราคาลิ้นชักเก็บเงิน Cash Drawer Posiflex CR3100 Series อุปกรณ์ขายหน้าร้าน POS money drawer ราคาพิเศษ

ลิ้นชักเก็บเงิน Posiflex CR-4000 / 4100 Series

Cash Drawer Posiflex CR-4000 / 4100 Series ลิ้นชักเก็บเงิน อุปกรณ์ขายหน้าร้าน POS ราคาพิเศษ

Displaying 1 to 1 (of 2 Records)