close× Call Us (02) 515-1244-50

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Printronix T6000 Printer Barcode (300DPI)

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Printronix T6000 Barcode Printers (300DPI) เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดประสิทธิภาพสูงเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับงานอุตสาหกรรม สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายสามารถโหลดป้ายผนึกที่ใช้พิมพ์ลงในเครื่องได้โดยแม่นยำสูง สามรถตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดขณะพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อการนำไปใช้งานที่มีคุณภาพ ใช้งานง่ายมีปุ่มควบคุมการทำงานที่ใช้ง่าย เครื่องพิมพ์มี 2 ระบบในการทำงานคือ ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก (Thermal Transfer) และแบบถ่ายโอนความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) ความละเอียดในการพิมพ์มี 2 รุ่น คือ 203DPI และ 300DPI หน้ากว้างในการพิมพ์ 168มม. (6.6นิ้ว) ความเร็วในการพิมพ์  14/12 IPS รุ่น 203 DPI และ 12/10 IPS รุ่น 300 DPI  มาพร้อมกับมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบอนุกรม Serial RS232, USB, and Ethernet 10/100Base T

Displaying 1 to 1 (of 1 Records)